2012. szeptember 26., szerda

A sötétség órája 3.


Amíg élsz, befolyásolva vagy, uralom alatt élsz. Befolyásolnak téged a gondolataid, melyek jók és rosszak egyaránt lehetnek. Mindkettő a maga irányába akar elvinni, egymást kölcsönösen legyőzni akarva: meg akarnak szerezni téged maguknak. Amelyiknek engedsz, cselekedeteid arrafelé indulnak el és életed olyan irányt vesz. De mi van akkor, ha hosszú gyakorlás árán eljutsz oda, hogy adott ideig meg tudod szüntetni mind a rossz, mind a jó gondolatok megfogantatását? Egy passzív, értéktelen, üresfejű ember leszel ekkor? Nem, mert az elme, a bensőd nem csak ezeken a szinteken működik, hanem magasabb rendű folyamatok is zajlanak benne. Ha megszünteted a jó és rossz gondolatok kavalkádját, csend jön létre, melyben hirtelen ráérsz figyelni: befelé, kifelé, Istenre, másokra, magadra. Ha figyelsz rájuk, meglátod őket úgy, ahogy vannak, valójában, nem gondolataid módosító szemüvegén keresztül, de igazán teljes valójukban. Ha meglátod, érzékeled őket valóságosan, akkor észreveszed szükségleteiket is és automatikusan, gondolkodás nélkül betöltöd azokat, hiszen gondolataid nem befolyásolnak közben. Van valami kód beléd írva, ami alapján segítesz, adsz; azt, amit; akkor, mikor; és úgy, ahogy kell. "Akik nem ismerik a törvényt, természetes eszük szerint cselekszik azt, amit a törvény követel, ... a törvény cselekedete be van írva a szívükbe."

Hogyan lehetséges mindez? Mi teszi lehetővé? Miért van bennem, mélyen a gondolataim alatt egy kód, ami alapján jó és rossz gondolatok nélkül is tudok beszélni, írni, olvasni, cselekedni? Isten így teremtett minket; a tudás fája előtt, mielőtt még tudtuk volna, hogy mi a jó és mi a rossz, mielőtt a kontrollt, az uralmat a kezünkbe próbáltuk volna venni, már éltünk, mégpedig Istennel közösségben, nem egyedül, elhagyottan, átkozottan. Ádámnak köszönhetően bejöttek a gondolatok, a jók és rosszak; és az áhított uralmat nemhogy megnyertük volna, de inkább elveszítettük: uralkodnak rajtunk gondolataink, szabadságunk elveszett: rabságban vagy.

Az első Ádám után Isten utolsó Ádámot is ígért - ezt sok-sok generáción keresztül megismételve, pontosítva -, aki mindebből a rabságból megszabadít, mert hiszen valódi rabság az, amikor nem teheted azt, amit valójában akarsz, hiszen gondolataid állandóan irányítanak. A neve is Szabadító, melyet az ottani, akkori nyelvjárásra lefordítva a Jézus nevet kapjuk. Az utolsó Ádám, Jézus, végül eljött és az ígéreteket beváltotta, s nemcsak az elkövetett bűnökből szabadított meg, de "A" bűnből is, ami a tudás fájának gyümölcse, a kontroll igénylése, a jó és rossz gondolatok káosza, az engedetlenség, a törvényszegés, az Isten nélküli, független élet. Mivel van szabadítónk és a szabadítás megtörtént és miatta Isten szeretetet töltött a szívünkbe, a bent meglapuló eredeti kód mellé további kód íródott: a szereteté. A bensőnkbe pedig még egy szellemi természetű részt ad magából, ha igényeljük. Emberré úgy lettünk, hogy a föld porát a felszálló harmat megnedvesítette, ebből Isten alakot gyúrt és belelehelt a maga szelleméből. Ez különböztet meg többek között minket az állatoktól: az ő bennünk levő szelleme és hogy saját magához hasonlóvá alakított minket. Ehhez az isteni szellemhez adódik a segítő pluszként a Szellem, annak, aki kéri.

Tehát, mint fentebb elhangzott, "Nem tudsz nem gondolni semmire, ha nem koncentrálsz, nem figyelsz folyton valamire, még inkább valakire. ... Őrá kell mindig gondolni, őt kell érezni belsőleg".

De hogyan lépünk bensőnkben oda Hozzá mindezek után? "Helló, itt vagyok, mostantól Rád figyelek."? Mi lehet erre a válasz? "Ki vagy te, barátom és miért jöttél? Eddig lábbal tapostál, figyelmen kívül hagyva engem mindenben? Eddig harcban álltunk egymással! Gyere és fizesd ki az adósságod, vedd el büntetésed az eddigiekért!". A megoldás itt is a Szabadító, Jézus, az ő számlájára minden ember kifizetetlen számlája ki lett egyenlítve. Ezt igénybe venni igen egyszerű: alázat, bocsánatkérés Istentől és hit abban, hogy Jézusban minden számla el van rendezve. Lehet kérni a Szellemet, a szeretetet plusz "kód"-ként; van rá lehetőségünk, felhatalmazásunk.

Ragaszkodás és elengedés ütközik itt: míg az uralmat és a tudást keresve rabság és uralom alá került; az uralmat és a tudást elengedve pedig felszabadult az ember.
A végeredmény egy új teremtmény, egy új ember: nem gondol jót, sem rosszat, Istennel ismét közösségben él és a kontrollt, az uralmat rá hagyja, s mivel lemond az uralomról, bízva a Szabadítóban, fel is szabadul, valóságosan.

Rossz tehát a sötétség órája? Mindent, ami eddig fontosnak tűnt, egy csapásra elveszíteni? Nem. Ez csak annak összeomlása, amit gondoltunk, hittünk, az uralom illúziójának vége. Ha egyszer eljutsz ide, már ragyog a fény, azért jutottál ide, hogy fényben, igazságban, szeretetben, szabadságban, Istenben élj. Rajta!

A sötétség órája
A sötétség órája 2.

2012. szeptember 22., szombat

A sötétség órája 2.


A sötétség órája, mikor eljön, ez tovább vezet téged a világosság felé:
"Bölccsé teszlek és megtanítlak téged az útra, amelyen járj; szemeimmel tanácsollak téged." (32. zsoltár 8.)

"Azt akarod, hogy megszabadítsalak? Akkor hát ne kényeskedj, ne okoskodj és ne oktass. Bízd rám magad: elégséges Urad leszek. Én választom meg az utat, amelyen kedvemre járj. Ha nem úgy megy, mint elgondoltad, ne hidd, hogy véged van. Csak magadnak ártasz ezzel, engem pedig gátolsz. Nem értelmedhez igazodva, hanem értelmedet meghaladva kell ennek meglenni. Süllyedj értelmetlenségbe s akkor az én értelmemet adom neked. A balgaság az igazi bölcsesség. Ha nem tudod hova mész, akkor tudod igazán, hova mész. Az én értelmem egészen értelmetlenné tesz téged. Így ment ki Ábrahám is atyái földéről, nem tudva hová. Magáéról letéve az én bölcsességemre bízta magát, s lám helyes úton igaz célhoz ért.
Látod ez a kereszt útja. Magadtól ezt meg nem találod, nékem kell rajta vezetnem, mint egy vakot. Így hát nem magad, nem ember, nem teremtmény, hanem én, én magam tanítlak meg Szentlelkemmel, s igémmel az útra, melyen járj. Ne a magad esze, tetszése szerint tégy és szenvedj, hanem tedd azt, amit én parancsolok s szenvedd azt, amit én rád mérek. Ebben légy tanítvány, mert ebben vár Mestered." (Luther: Jer, Örvendjünk, keresztyének!)

A sötétség órája
A sötétség órája 3.

2012. szeptember 21., péntek

A sötétség órája


A sötétség órája eljön, nem egyszer, de többször az életedben. Onnan ismered fel, hogy olyankor egyedül vagy, mindent nehéznek érzel, minden összeesküdött ellened és semmi sem sikerül. Ha emberek vannak is körülötted, belül teljes a magányod és fojtogat a kétségbeesés. Vannak dolgok, amelyeket nem szeretsz megtenni, mégis időről időre megteszed, beleszaladsz magadat feledve, szinte öntudatlanul. Ezek a dolgok pont a sötétség órájában történnek. Utólag megbánod és nagyon sajnálod, hogy megbántottál valakit, hogy megint ez voltál, pedig te nem ez vagy. Vagy mégis? Melyik vagy te? A jóra törekvő, szabályokat követő, célokat kitűző lélek, vagy pedig a magának élő, hideg, kegyetlen, önző torzó? Vannak időszakok, mikor egyik uralkodik, vannak alkalmak mikor a másik. Nem ritka esetben mindez nemcsak két lény, de sokkal több. Egyszer ez a célod, egyszer az, de a sötétség órájában mindig magad maradsz és azt teszed, amire nem vagy büszke. Azt hiszed, a baj azzal az egy-két dologgal van, ami rossz benned és nem akarod megtenni. Ami miatt mindig esküdözöl és terveket szősz, hogy "de legközelebb nem teszem meg", "holnap felkelek korán", "nem bántom meg megint", "figyelmes leszek", "jobban fogok igyekezni", és így tovább. Aztán ha eljön a fordulópont, a sötétség órája, már nem te vagy a trónon, hanem az a másvalaki, akit nem szeretsz, akit nem érdekelnek az ígéreteid, aki semmibe veszi céljaid, magasztos vágyaid. A baj nem az egy-két rossz dologgal van valójában, hanem veled magaddal; hogy hol ez, hol az ül a trónon a benned lakó sok te közül. Nem a rossz cselekedeteidet kell felszámolni, nem arra kell esküdözni, hogy legközelebb majd másképp lesz. Az igazi megoldás, a teljes igazság az, hogy meg kell halnod. Nem öngyilkosság útján. Nem kell szétzúznod a fejed, vagy hasonló erőszakot elkövetned magadon, mert nem testileg kell meghalnod. Belsőleg kell eljutnod a halálig. Amikor végleg feladsz minden reményt, hogy képes vagy segíteni magadon és jobbá tenni magad és azt az egy-két szépséghibát rendbe hozni az életedben, amikor végképp eljutsz oda, hogy még egy ígéretet sem vagy képes teljesíteni magadtól, mert ki tudja, mikor fordul a kocka és a másik én ül a trónra? Eljutottál már addig a félelemig, hogy úgy igazán félsz magadtól?

Nem elmebetegség, sem skizofrénia tünetei ezek. A valóság az, hogy több én van benned, több személyiség, több szerep. A még riasztóbb az, hogy ezek száma, ahogy idősödsz, egyre nő. És ha nem ítéled mindet halálra, elveszel közöttük, végtelen pokoli bolyongássá válik életed egyiktől a másikig. Mindet halálra kell ítélned, a jó embert, a jó gyermeket, a jó házastársat, a jó szülőt, a jó dolgozót ugyanúgy, mint az(oka)t a rosszat, aki(k)től félsz, aki(ke)t nem szeretsz.

A kérdés az, hogy hogyan? Hogyan halhatok meg életemben, miközben élek tovább? Hogy szabadulhatok meg az egésztől? Vannak jó gondolatok és vannak rosszak a fejedben. Ezek továbbfejlődve jó és rossz tetteket szülnek, melyeket rendszeresen megtéve szokások alakulnak ki, amik az idők folyamán jellemeddé válnak, sorsod pedig jellemed alakítja. A kezdet tehát, ahonnan eljutsz a félelmetes "ki uralkodik ma?" játékig, a gondolatnál kezdődik. Az igazság az, hogy valójában nem kell gondolnod sem jó, sem rossz gondolatokat. Nem kell döntened jóról és rosszról. El kell felejtened, mit szeretsz és mit nem. Nem kell az ellenőrzést a kezedben tartanod. Nem kell irányítanod az életed egy pillanatra sem. Ne aggódj, az elméd nem válik ettől légüres térré, maradnak benne reaktív folyamatok éppen elegen. Ha megszűnsz az ellenőrzést a kezedben tartani, jó és rossz ítélőbírájának szerepében tetszelegni és teletömni elmédet jó és rossz gondolatokkal, akkor a reaktív folyamatok előtérbe kerülhetnek, elkezdesz valójában érzékelni és az érzékeltekre "gondolkodás nélkül" reagálni. Írsz, anélkül, hogy gondolkodnál rajta; beszélsz, anélkül, hogy elterveznéd, mit fogsz mondani; cselekszel, a következmények latolgatása nélkül, szabadon.

Nagyon régen történt, a jó és rossz tudásának a fájaként ismert helyen, hogy kezünkbe vettük az irányítást, a jó és a rossz fölötti ítéletet, gondolkodást. Eredetileg úgy vagyunk megtervezve, hogy ezekre nincs szükségünk. A minket létrehozó, megteremtő szuperintelligens lény, akit a világ népei csak "Isten"-nek neveznek, így akarta. A jó és a rossz fölötti ítélettétel és az irányítás nem akkorra volt tartogatva, nem voltunk rá még készen.

A kivezető út ki van jelölve, kicsit keskeny, kicsit kényelmetlen ugyan, mert hát ki szeret meghalni, megszűnni, semmivé lenni? De működik. Az egyetlen megoldás. Meg kell halnod. Meg kell szűnnöd jó és rossz gondolatokat generálni, táplálni, burjánozni hagyni. Ezt most kell elkezdeni. Azután ha holnap felkelsz, akkor is. Aztán holnapután és azután. És minden pillanatban. Feltételek nélkül, kivétel nélkül. Meg kell változtatni a gondolkodásodat. És innentől teljesen más lesz az elméd. Megint úgy fogsz gondolkodni, mint kisgyermek korodban, nem filozofálva, nem merengve, nem tervezve, nem vágyakozva; benne a "most"-ban, az aktuális jelenben, nem a múltban, nem a jövőben és nem az illúziókban. Olyan, mint megint megszületni. Nem testileg ezt sem: belsőleg.

Mindez az egész nem fog működni sehogy sem így, az eddigiek szerint. Nem tudsz nem gondolni semmire, ha nem koncentrálsz, nem figyelsz folyton valamire, még inkább valakire. Isten úgy tervezett minket, hogy tőle függjünk, belőle merítsük erőnket, benne létezzünk, nélküle nem megy semmi igazán jól. Őrá kell mindig gondolni, őt kell érezni belsőleg és akkor létrejön a halál és az újjászületés, a gyermeki lét. A jóga célja, a "szamádhi" ezt jelenti. A Bibliában, az Új szövetségben szintén ez van leírva, Jézus ezt tanította. Nincs más esély. Vissza kell térnünk Hozzá. Tele kell lennünk vele. Most.

A sötétség órája 2.
A sötétség órája 3.

2012. szeptember 18., kedd

Csendesülj


Elméd mélabús magányát
magadnak te hozod,
lelked múló félhomályát
azzal okozod:

túl nagyra engedted,
oly nagyra növelted,
gondolatod megannyi példánya,
ötleteidnek se szeri, se száma,

csillogó, vakító elméd,
villogó, fakító bent még
minden, elmúló káprázat,
nincsen, csak úszó varázslat,

vagy rémisztő, kiúttalan,
csak dermesztő, megoldatlan,
bonyolult, szövevényes,
nyomorult, tekervényes.

Csak csendesülj, szállj alább,
ne lelkesülj, várj tovább,
nincs már egy sem, mi felrepül,
nincs már más sem, mi felderül,

csak csend és semmi,
nem semmi, de benti,
hatalmas örökkévaló,
uralma mindenüttvaló,

most uralkodó,
épp jelenvaló,
Vagyok, aki
Vagyok.

2012. szeptember 4., kedd

Szeretet és félelem


Szeretet és félelem: két pólus. Életed mozgatórugói.
A félelem sötét, hideg, összehúzódsz, bezárulsz, merev leszel tőle.
A szeretet világos, meleg, kiterjedsz, kinyílsz, oldott leszel tőle.
A félelem a testedben a gerinced alsó végén lakik, de megdermeszti szívedet és fejedet is.
A szeretet a testedben a szíved táján lakik és felolvasztja egész valódat.
A teljessé lett szeretet kiűz minden félelmet; akiben egy kicsi félelem is van, abban még nem jutott teljes uralomra a szeretet.
A szabályszegések, bűnök forrása a szeretethiány és a félelem.
A szabályos, rendezett, teljes életé pedig a szeretet.
A szeretet ad, a félelem vesz. A szeretethez hozzá tartozik az elengedés, a félelemhez a ragaszkodás.
Amikor valaki, vagy valami túlzottan értékes számodra, ahhoz ragaszkodsz, s mivel ragaszkodsz, kötődsz és ennek megszűnését nem akarod. Ha valami fenyegeti kötődésedet, az félelmet szül benned, félsz, hogy elszakadsz, félsz, hogy elveszíted. Már nem is látod kötődésed tárgyát, csak úrrá lesz rajtad a jeges, görcsös félelem.
Amikor valaki, vagy valami értékes számodra, de nem engeded magad odakötődni hozzá és tárgyilagosan vagy képes továbbra is szemlélni, úgy felismered, hogy jó, hogy van neked, de nem a tied, nem a tulajdonod. Emiatt másoknak is odaengeded, adod, adod és adod. Ennek van egy olyan vetülete is (személyeken kívül, nem személyes dolgokra, tárgyakra, tulajdonságokra vonatkoztatva), hogy minél többet adsz belőle, annál több lesz belőle neked is. A szeretet bővölködővé tesz. Mivel nem a tiedként kezeled és csak adod és adod, lesz belőle még utána is, de nem birtoklod és nem gondolkodsz felőle, hogy vajon lesz-e elég. A szeretet bátor. A szeretet soha el nem múlik. Isten szeretet.

Te csinálod, te hozod létre, te választasz.
Elengedés és ragaszkodás. A két pólus.
Más szóval elengedve szeretni, vagy ragaszkodva félni. Adni, vagy venni. Igen, vagy nem.
Az életed mehet erre, vagy arra, de minden percben választanod kell, hogy merre. Most.