2012. június 18., hétfő

Reményteli reménytelen


Reménytelen is lehet reményteli,
ha feladod, mint eléd veti
szíved dédelgetett vágyát.
De mész tovább mégis makacsul,
remélve, s nem feladva vadul,
törve előre, nem kímélve, azértis.
Hiszed a hihetetlent,
járod a járhatatlant,
teszed a tehetetlent,
látod a láthatatlant,
odaállsz mégis,
ha hasztalan,
ha céltalan,
a célod mégis elérheted.
Nem vágyad a lényeg,
de utadat nézd meg:
hová vezet?
Min jártál eddig,
vezet lám mindig
akadó falakon át,
melyen ajtó, vagy kapu
ez sajgó bal gyanu:
sehol se' nincs.
Kövesd az utat tovább,
törd a falad ma át,
ha kell fejeddel,
s azt ne feledd el,
ha hiszel, nincs tehetetlen,
mit teszel, nem lehetetlen:
reményteli reménytelen.

2012. június 14., csütörtök

Most

Most

vagyok,
nem múlt töredéke,
most,
nem jövő jövedéke.
Nem sajgó múlt,
nem ingó jövő,
velem nem fut az út,
nekem nem árt az idő.
Örökkévaló,
jelen pillanat.

Most

elmúlok,
mégis vagyok,
eljövök,
és itt vagyok,
állandó
vagyok,
nem múló
VAGYOK.

Most

van minden,
a múlt elmúlt,
már nem létezik,
jövő még nincs,
s nem kérdezik,
hol,
de most, ha figyelsz,
megkapod,
mi
van.

Most

figyelj kintre,
meglátod
a világot,
mely nem mások
meséje, vagy
története,
híre, vagy
költészete,
hanem az,
mi létezik,
lélegzik,
mozog,
robog,
vagy
konok akarattal
csak VAN.

Most

figyelj bentre,
feltárod
a világot,
mely ott lapult mindig,
rejtve, hol nincs mit
kedve felfedezni
bankár, kereskedő,
barbár, pereskedő
kezeknek,
szemeknek.

Most

figyelj bentre,
megleled,
rég elfeledt
könyvedet
életedről.
Felfedezed önmagad,
úgy és akként,
hogy fölszakad
szíved kemény
védfala.

Most

figyelj bentre,
ott lebeg;
ki mindig szeretett,
nem erővel keresett,
szelíd VAGYOK
AKI VAGYOK,
ki nem volt
és nem lesz,
örökkévaló
MOST-ban
vár rád
most,
épp most.

Most

figyelJmostHolVagyoksHogyan.

2012. június 11., hétfő

Éjjel

Éjjel van,
messze még a reggel.

Késő van,
nem jelez a vekker.

Csönd hogy zúg,
belesajdul lelkem.

Fáradtan
tartom még a testem.

Nem vágyom
befejezni, még nem.

Megnyújtom,
ezt a dalom, s kérdem,

meddig még
nem értem egészen:

Éjjel van,
készen van.
Reggel lesz,
új nap lesz.

Új kezdet.
Pihenj!

2012. június 8., péntek

A kőfaragó és a templom

Élt egyszer egy kőfaragó egy nagyon messzi kis faluban, mesterségét kicsiny gyermeksége óta tanulta és gyakorolta. Megbecsült mester volt, ámde a vidék szegény volt, az emberek nem tudtak neki sokat fizetni munkájáért, így ő is szegény volt egész életében. Erős, széles, hajlott hátáról és örökké vállán lógó szerszámos tarisznyájáról már messziről megismerte mindenki hátulról is. A faluban már rég nem akadt számára munka, így az erdőn át minden nap a vidék távolabbi helyeire gyalogolt, s ott dolgozott.

Szerette az erdőt, a kis keskeny ösvényt, a játszadozó napsütést, a bujkáló szellőt, a madarak csivitelő énekét. Ilyenkor megfeledkezett nehéz életéről, a fájó lábáról, a nehéz tarisznyáról, a mindennap felbukkanó fájdalmas belső kérdésekről, élete értéktelenségéről. Nagyon jó volt ez a hűs erdő, itt útja lelassult, nem sietett, élvezte a természetet, majd siet odakint a mezőn. Évek óta járta a fák közét, néha más ösvényeket választott, lassan megismerte az egész rengeteget.

Egyszer egyik útján egy nagy, sűrű bozótra lett figyelmes, itt sötétebb volt, a csend is nagyobb volt, a madarak sem hallatták errefelé dalukat. Odament a hatalmas bozóthoz és széthúzta az ágakat, itt újabb ágakat talált, nagyon sűrű volt a szövevény. Azokat is széthúzta, karja már vállig jár bent a növények közt. Végül túljutott a zöldön és keze hűs követ vélt tapintani. Meghökkent, kezét kihúzta, hátrébb lépett és végül folytatta útját. Egész nap csak a bozót járt az eszében, a munkát csak keze végezte, a véső és a kalapács, a feje ottmaradt az erdőben.

Másnap vitt magával egy kis szekercét és szó nélkül nekiesett a burjánzó bokornak. Vágta, vágta, tépte, szakította, a növényzet fogyott, a levelek repültek, az ágak gyűltek szépen, rakásba. A munka több napig eltartott, minden nap csak kicsit dolgozott rajta, így nem tűnt fel senkinek, hogy mivel foglalkozik magányában. Végül sikerült neki, a bozót kiirtva hevert szép rendezett rakásokban. Amit talált odabent, nem volt más, mint egy kis erdei templom, kicsi volt, de mégis méltóságteljes, falai erősek, kövei hűvösek, omladozott ugyan kicsit, mégis szilárdnak tűnt. Fa ajtaja mikor hozzáért, nyikorogva kinyílt, orrát doh és penész szaga csapta meg, bőrén érezte a kiáramló nyugalmas hűvös levegőt.

Belépett. Odabent fából faragott padok és kis szószék fogadta, semmi díszítés, de nagy béke. Furcsa, de a faanyagokat nem ette meg a szú és nem pusztította el a korhadás, a templom erős volt és maradandó. Leült a leghátsó padra és megpihent. Jó volt itt, olyan ismerős. Csend és béke volt. Ettől kezdve minden nap ezen az ösvényen járt a kőfaragó és mindig betért a kis templomba lecsendesedni. A mardosó kétség és a fájó belső hiány itt csillapodni látszott. Napról napra kicsit többet töltött itt. Észrevette a csend mellett a különös lüktetést. Nem tudta, honnan jön, de érezte legbelül.

A lüktetés napról napra erősödött, már nem csend fogadta bent, hanem egész hangverseny. Egy nap valamiért ismét megfogta a templom falát és meglepődve rántotta vissza kezét. A lüktetés a falból jött, tompán, de erősen. Kezét visszatette és elkezdte figyelni mit érez. A lüktetés ütemes volt, dobogást érzett, egy nagyobbat és egy kisebbet, majd kis szünet után megint egy nagyobbat és egy kisebbet. Hosszan figyelte és időbe telt, míg rájött, hogy a lüktetés megegyezik az ő szívének ritmusával; szívdobogást érez hát. Egyik helyen a fal reped volt, odatette kezét és érezte, hogy ott vékonyabb a kő és ahogy erős kezével megfogta, beszakadt.

Itt vette észre, hogy az egész fal üreges volt. Benyúlt az üregbe és valami meleg húsfélét érzett. A kőfaragó elkezdte szívében érezni a hús érzését: a hús ki akart szabadulni. Elővette szerszámait, s a vésővel először finoman, majd egyre vadabbul elkezdte bontani a falat. Tudta, hogy ezt kell tennie, fogalma sem volt róla, hogy miért. Végül az egész falazatot és mindent lebontott, ami kőből volt, semmi nem maradt a régi hideg, merev, kemény építményből. Új templom állt előtte, az egész húsból volt, meleg, lágy, erős, érző, sebezhető. Odabent már nem csend volt, hanem halk dallam szólt, finom ritmus, lágy zengés. Fény járta át a helyet és olyan béke, amilyenhez foghatót előtte sohasem tapasztalt. Az öröm úszott a levegőben, látható arany porszemek formájában kavargott a levegőben.

Valaki volt még ott a kőfaragón kívül, akit eddig észre sem vett. Nem látta a szemével, ezért hát becsukta azt. A szívével kezdett el figyelni és azt tapasztalta, hogy a templombelsőt látja a szívén keresztül, mintha új szemeket kapott volna. Látta a másikat, hatalmas alakját, a belőle sugárzó fényt, erőt, szeretetet. Ismét kinyitotta a szemét és nem látott senkit. Megint becsukta és megint látta őt, s rájött, hogy a szeme nem is lenne képes befogadni e látványt. A kőfaragó egy halk és szelíd hangot hallott, mely az ő nevét mondta.

Elkezdett arrafelé botorkálni, de az erő kiszaladt lábaiból és térdre esett. Tovább vonszolta magát a hang felé és még kevesebb erő maradt benne, dereka már nem tartotta, arcra hullt. Érezte, hogy szíve nehéz, érezte bűneit, érezte hiányait, rebegni próbált valamit zsibbadt nyelvével. A hang gazdája átölelte, s felemelte. Kimondhatatlan gondolatok és képek kezdtek el áramlani a kőfaragóba, nagyon sebesen, meglepő sűrűséggel. Szíve könnyű lett, csak hagyta magát és figyelt. Soha nem beszélt még így hozzá senki. Majd egyszer csak kint találta magát a templomon kívül, s ismét erős és friss volt. Jobban mint előtte; másképp, mint régen.

Jól érezte magát, ma nem ment munkáért messzire. Ment vissza egyenesen a falujába, s útja közben szívében visszhangzott a templomból az utolsó mondat: "Mondd el!". Az emberek felfigyeltek rá, vonásai kisimultak, tartása megváltozott, egyenes, sugárzó jelenség járt köztük. Olyan fiatalos volt valahogy és derűs. A kőfaragó a faluban járva furcsa dologra lett figyelmes: minden ember háza mellett sűrű bozótokat látott. Hogy nem vette eddig ezt észre? Lüktetés érződött belőlük, épp mint régen az erdőben, az ő templománál. Miért nem hallotta ezt eddig? Erős bizonyosság volt benne. Már tudta, hogy nem kell messzire mennie többé munkáért, nagy szükség van a kőfaragókra itt is.

2012. június 7., csütörtök

Csillag vagy

Csillag vagy és feladatod van. Az a feladatod, hogy világíts, ragyogj, tündökölj, melegíts, adj szünet nélkül, egyre erősebben, egyre többet magadból, abból ami legbelül van és amit mind ajándékba kaptál. Nem a tiéd és nem azért kaptad, hogy őrizgesd, hanem hogy átadd, gondolkodás nélkül, személyválogatás nélkül bárkinek, mindenkinek, érte semmit sem várva.

Mint minden csillagnak, neked is életciklusaid vannak: születés, fejlődés, ragyogás, megszűnés. Egyszer fényed kihuny, de hogy előtte mennyire leszel képes tündökölni, az rajtad is múlik. A születés és fejlődés szakaszán át kell menni mindenkinek, ez nem elpazarolt idő; ásványokat, tüzelőanyagot gyűjteni szükséges minden csillagnak. A fejlődés szakaszának végén azonban gondolkodás nélkül meg kell gyulladni. Először kicsit, aztán jobban és jobban. A tűz elkezd lángolni, egyre nő. Megemészt benned mindent. Nem tartasz vissza semmit sem, teljes erőre kapcsolsz. Nincs szükséged tartalékolásra, ez a célod, ezért jöttél. Ha elég gyorsan és elég nagy mértékben mindent beleadsz, az a megtiszteltetés is érhet, hogy szupernóva leszel; galaxisok csillagainak fényével robbansz fel és égsz el, olyan helyeket is bevilágítva, ahova a fény sohasem ért el előtted.

A titok abban van, hogy nem tartalékolsz semmit. Nincs mire és nincs miért. Adj bele mindent, kezdj el végre élni teljes erővel, a gyenge pislákolás nem ér semmit.

Hogy a végén felrobbansz, vagy szétégsz nyomtalanul? A csillagoknak ez a sorsa. A mechanizmusok miatt nem kell, hogy aggódj, Aki a csillagokat készíti, megadott minden szükségeset a ragyogáshoz és ha kell még tüzelőanyag, kérhetsz Tőle. Sokszor kérned sem kell, észreveszi ő a fényes csillagokat, de a még próbálkozókat is. Van még egy alapszabály. Minél több fényt adsz ki magadból, annál több lesz neked, ne félj, egyre többet adhatsz. A fény egyre nő, a meleg fokozódik és egyre több adnivalód lesz, egyre többeknek. Ha nincs még mit adnod, kérj a Készítőtől és ad, ha nincs még meg a galaxisod, keress és találni fogsz, ha elértél oda, zörgess és beengednek.

A cél teljes erővel égni, fényesebben mindennél. Teljes odaadás.

2012. június 6., szerda

Lobogok

Láng vagyok,
ki lobog szüntelen.
Távolról meleg, közelről forró;
perzselek.

Szél vagyok,
ki fúj szüntelen.
Távolról szellő, közelről hurrikán;
rohanok.

Fény vagyok,
ki világít szüntelen.
Távolról szüremlek, közelről vakítok;
ragyogok.

Szó vagyok,
ki mondatik szüntelen.
Távolról suttogás, közelről kiáltás;
hirdetek.

Gondolat vagyok,
ki eszedbe jutok. Szüntelen.
Távolról csendes, közelről lüktető;
dobolok

halántékodon,

lüktetek

szívedben,

nem hagylak

érintetlenül.

2012. június 2., szombat

Vándor

vándor vagyok
s idegen
utam hosszú
szeretem

keskeny és rázós

nem most indultam
még meg nem érkeztem
sokszor elbuktam
el mégsem véreztem

mögöttem kereszt
használt már kicsit
Tőle kaptam kit itt
nem várt más
csak
gúny és kacaj

én függök rajta
Ő mutatta
hogy használjam azt

elbújok néha
és elbukom
elriaszt alakom
átlyukasztanom

lábam keres menetel
többé nem bújok
Előled el

menekülök

de nem Tőled
magam riasztom magam

s e világ

nem érzem itt
otthon magam
keresem mint otthontalan
igazi hazám

hol van a menny
rebegem
felfelé nézek
nem lelem

mert
itt
van
belül